אודות

חברי הנהלת האגודה:

 הניה פישמן - יו"ר האגודה

אביגיל כהן - סגנית

אסתר אורנבוך - קשר עם הסתדרות המורים, חנית יעיש - אחראית תקשורת, הדס רפפורט, אורית אירני,מיכל גולדשטיין,יעל דיצר.

 

מטרות האגודה

לאגד ולייצג את כל היועצים החינוכיים במישור המקצועי ברוח עקרונות הייעוץ החינוכי במדינת ישראל, למען קידום רווחתם והתפתחותם התקינה של הלומדים / הנועצים תוך שמירת כבוד האדם ועיקרון השיוויון בישראל.

לפעול באופן מתמיד לקידום הייעוץ החינוכי כמקצוע ולמעמדו ותדמיתו בתודעה הציבורית הרחבה.

לפעול באופן מתמיד לקידום רווחתם המקצוע של היועצים החינוכיים תוך שיפור תנאי העסקתם במערכת.

לתרום להתפתח המקצועית המתמדת של היועצים החינוכיים בכל תחומי עבודתם והתמחותם.

לפעול לשמירה על הערכים וכללי האתיקה המקצוע של הייעוץ החינוכי.

 

תפקידי האגודה

לייצג את העוסקים בייעוץ חינוכי בישראל

לפעול להגדרת תפקידיו הייחודיים של היועץ / צת החינוכית בכלל, וגם בנפי ההתמחות השונים של הייעוץ החינוכי במסגרות החינוכיות במדינת ישראל.

לשתף פעולה עם אגודות מקצועיות ועם מוסדות ממלכתיים, ציבוריים והתנדבותיים לשם השגת יעדים בתחום המקצועי.

לקיים שיתוף פעולה וקשר הדדי עם ארגונים בינלאומיים שינויים לייעוץ חינוכי, לשם החלפת מידע וקידום יעדים בתחום המקצועי.

לפעול להוצאת עלון האגודה בו ימסרו דיווחים על פעולות האגודה ויהווה במה שהפך לחברי האגודה.

לפעול להוצאת כתב עת מקצועי שיכיל מאמרים מקצועיים חדשניים, מחקרים עדכניים ויהווה במה להציל רעיונות ויישומם בתחום הייעוץ החינוכי.

 

הגדרת תפקיד היועץ החינוכי

הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט, ולבית הספר כמערכת חברתית-אירגונית, להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מירבי של יכולתם מתוך רווחה נפשית ובאווירה תומכת ומקבלת. היועץ הוא איש בריאות – נפש פנים מערכתי. זמינותו בתוך צוות בית הספר מאפשרת לו לסייע לפרט ולסביבה לנקוט במיטב  הצעדים תוך היענות מהירה לתלמיד, לצוות ולהורים. מיקומו כאיש צוות מאפשר לו לראות בד בבד צרכים שונים ומנוגדים של כל קהלי היעד ולנקוט עמדה מאוזנת של ויסות, קירוב וגישור בין עמדות מרוחקות.

היועץ מהווה גורם מקשר בעל מבט מערכתי בתוך בית-הספר ובין בית הספר והקהילה.

מכוונותו המקצועית נוגעת לכל אוכלוסיית התלמידים, מתוך תפיסת השונות בצורכיהם ובמענה מובחן המתחייב משונות זו.

 

תחומי עבודת היעוץ

שרותי הייעוץ החינוכי נמצאים בתהליך מתמשך של התרחבות והיתוֹספות של מטלות, חרף היותם בלתי מתוקננים במערכת החינוך . להלן סקירה קצרה של המטלות:

ההכוון מקצועי חינוכי של בוגרי חטיבות הביניים בתהליכי מעברים בין מסגרות חינוך ובתוכן.

טיפול בצורכי הסתגלות חברתית ורגשית של התלמידים בכל רובדי הגיל, באמצעות תכניות התפתחותיות ומניעתיות (כישורי חיים) על פני כל הרצף החינוכי, ולתמיכה והכשרה של צוותי חינוך המנחים תכניות אלה בכיתותיהם.

דאגה לרווחת התלמידים  והשבחת תפקודם כגון פיתוח אקלים חיובי, מניעת אלימות, קליטה והסתדלות של עולים ואוכלוסיות בעלות צרכים שונים, ושיפור תהליכי למידה – כל אלה נחשבים לליבת הנושאים בזירת הייעוץ.

התערבויות במצבי משבר בהבטים פרטניים, קבוצתיים ומערכתיים, טיפול ודאגה לתלמידים בסיכון, ומתן מענה טיפולי חינוכי לתלמידים בעלי מרכים מיוחדים.

ייעוץ ישיר לתלמידים,  להורים ולצוות החינוכי. כמו כן מתקיימים תהליכי היוועצות עם צוותים בין מקצועיים לצורך קידום רווחת ושיפור תפקודם הלימודי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי של התלמידים.

עבודה עם קהלי יעד רחבים בתוך בית-הספר (מנהל, הנהלה, צוותים) ועם גורמים חיוניים במעטפת בית-הספר. היועצים בדרך-כלל חברים בהנהלת בית-הספר, ושותפים לעיצוב המדיניות של המוסד החינוכי בכך שהם תורמים את ההיבט הייעוצי-פסיכולוגי בקבלת החלטות.

טיפוח אקלים חיובי בבית-הספר תוך קידום התערבויות מבוססות נתונים. ליווי צוותי חינוך בעבודה מתוכננת לאחר תהליכי הערכה פנימיים וחיצוניים, כגון: מיצ"ב, אח"ם וכיוצא בזה.

פיצוח חוסן בהתייחסות מושכלת של הצוות כולו לתלמידים בסיכון.

 

מתוך  " סטנדרטים לפרקטיקה מקצועית בייעוץ החינוכי"  ירושלים - שפ"י, תשס"ט – 2009 

 

 

 

 

 

 

رابطة المستشارين التربويين في اسرائيل (IASC)

 

رابطة المستشارين التربويين في اسرائيل (IASC)  هي رابطة مهنية, تأسست سنة 1980 وهي رابطة دون غاية ربح.

اهداف الرابطة :

    أ.   ضم وتمثيل جميع المستشارين التربويين اعضاء الرابطة , من جميع الفئات وجميع المؤسسات التربوية     بالمستوى المهني التنظيمي بناء على قانون الاستشارة في اسرائيل ومن اجل تطوير وتحسين نموهم السليم  للمتعلمين\ متلقي الاستشارة  , مع الحفاظ على  احترام الانسان ومبدا المساواة في اسرائيل .

      ب.   العمل دائما لتطوير الاستشارة التربوية كموضوع وتطوير مركزها وهيئتها في نظر الجمهور .

دعم التطور المهني الدائم للمستشارين التربويين في جميع مجالات عملهم وتخصصهم.

العمل على المحافظة على القيم وقوانين  الآداب  المهنية للاستشارة التربوية .

 

وظائف الرابطة :

أ.    تمثيل العاملين بالاستشارة التربوية في اسرائيل .

ب.  العمل على تعريف الوظائف  الخاصة  للمستشار  التربوي بصورة عامة وايضا في مجالات التخصص المختلفة  للاستشارة   التربوية في الاطر  التربوية في اسرائيل.

ت.  مشاركة روابط مهنيه ومؤسسات حكومية  , جماهيرية وتطوعية من اجل تحصيل اهداف في المجال المهني.

ث .   اقامة علاقات ودية مع نقابات  عالميه لها صلة بالاستشارة التربوية  ,من اجل تبادل معلومات وتطوير الاهداف في المجال المهني  .

 العمل على اصدار منشور الرابطة  من اجل نشر فعاليات الرابطة والتعبير  المهني  لأعضاء الرابطة.

العمل على اصدار مجلد مهني يحتوي  على مقالات  جديدة  , ابحاث  ويكون  بمثابة منصة لإبراز الافكار وتطبيقها في مجال الاستشارة  التربوية.

 

 

 

The Israeli Association of School Counselors

The Israeli Association of School Counselors (IASC) is a non-profit, NGO professional association founded in 1980. Its mission is to promote excellence in the profession of school counseling by focusing on the ongoing development of school counseling and on the enhancement of school counselors' professional development and status, school counseling programs and effective school counseling practices.

The IASC activities include setting standards for the preparation of school counselors (graduate programs), providing information, guidance and support to school counselors through networking and professional development opportunities, diffusion of the school counseling profession among the general public as well as government officials and policy-makers. Since its inception, the IASC has developed the first Code of Ethics for the school counseling profession in Israel, which has been updated several times. The IASC constantly cares for the diffusion and application of the Code of Ethics and for ethical standards of behavior in school counseling.

The IASC also publishes a monthly Newsletter and a yearly scientific journal ("School Counseling"). This is a prestigious and refereed journal that is recognized for academic credits and serves as the "visiting card" of school counseling in Israel.

The IASC organizes professional in-service activities, including a major Annual National Conference in which practicing counselors, counselor educators, supervisors, policy makers and leaders from all the sectors participate.

The IASC is committed to the enhancement of dialogue and understanding between different groups in Israel (such as: joint forums for

 

Jewish and Arab counselors, education for peace, pluralistic education), and also to the development of ongoing relationships with professional associations in other countries.

At present, the IASC is actively involved in the adoption of "The School Counseling" Law by the Knesset (Israeli Parliament). This initiative of the IASC is likely to crystallize in the near future in a law that will legally define and regulate the school counseling profession in Israel.

כל חברי חברי ההנהלה עובדים בהתנדבות. 

 

 

 

 

מלי דביר